Ankomst:  Lørdag fra klokken 14.00
Afrejse:      Senest lørdag klokken 10.00

Antal personer: Sommerhuset er beregnet til seks personer, og det er i orden at have overnatende gæster i stuen. Dog maks. 6 personer totalt. Det anbefales at man max. er 4 personer.

Medbring: Sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude

Slutrengøring: Lejer sørger selv for rengøring af huset inden afrejsen. Lejer forpligter sig til at efterlade huset i ordentlig/opryddet stand. Komfur, ovn, køleskab og køkkenborde afvasket. Havegrill rengjort.

Husdyr: Husdyr er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at have husdyr.

Tobaksrygning: Tobaksrygning er forbudt i Bertelhus

Møbler: Møbler og madrasser fra huset må ikke anvendes udendørs.

Reklamation: Eventuelle mangler eller skader på sommerhuset skal meddeles udlejer på ankomstdagen.

Ansvar/Erstatning: Udlejers ansvar over for lejer i forbindelse med eventuel uforudset hændelse er maksimalt begrænset til det af lejer indbetalte beløb. Lejers effekter er ikke omfattet af udlejers forsikring. Lejer har ansvar for nødvendig aflåsning af sommerhuset, når huset forlades. Lejer har ansvar for at aflevere sommerhuset og inventar i samme stand som ved lejemålets start, d.v.s. uden skader. Eventuelle større skader som lejer måtte være skyld i, meddeles omgående udlejer og afregnes til udlejer umiddelbart efter lejemålets ophør.

Depositum: Depositum udgør 1.500 kr/uge

Betalingsbetingelser: 1. Depositum indbetales straks og senest 1 uge efter bestilling. 2. Det fulde lejebeløb indbetales uopfordret senest 6 uger inden lejemålets start.

El + Vand: Forbrugt elektricitet og vand afregnes, når sommerhuset forlades.

Tilbagebetaling af fradrag i depositum: Depositum tilbagebetales efter lejemålets afslutning. Der vil evt blive foretaget fradrag, hvis lejer har forvoldt skader. Ligeledes vil eventuel mangelfuld rengøring eller tobakslugt medføre udgifter, som fratrækkes depositum.
Overstiger de samlede udgifter indbetalt depositum, vil lejer få tilsendt regning på det resterende beløb. Denne regning er forfalden til omgående betaling.

Afbestilling: Bestilling af sommerhuset er bindende. Der henvises til at tegne afbestillingsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab. Eventuel afbestilling vil altid medføre betaling af et gebyr. Størrelsen af gebyret afgøres af tidspunktet for udlejers modtagelse af den skriftlige afbestilling.

Ved afbestilling af lejemålet fradrages:

·         Altid et gebyr på 10% af lejen, dog minimum 600 kr.

·         Senere end 3 mdr før lejemålets start tilbageholdes 30% af lejen, dog maximalt sv. til depositum.

·         Senere end 6 uger før lejemålets start tilbageholdes 50% af lejen.

·         Senere end 4 uger før lejemålets start er afbestilling normalt ikke muligt, og hele lejen tilbageholdes.